לפני אחרי
לפני אחרי

מילוי קו אמצע – 500 שערות / 15 ס״מ / חלק

לפני אחרי

מילוי קו קדמי ראשון – 500 שערות / 15 ס״מ חלק / שילוב עם 30 ס״מ חלק

לפני אחרי

תיקון מפרץ צד אחד – 800 שערות / 15 ס״מ / חלק

לפני אחרי

הורדת קו מצח ומילוי – 1800 שערות

לפני אחרי

השתלה לחוסר משמעותי בקדמת הראש – 1500 שערות/ 15 ס״מ / חלק

לפני אחרי

500 שערות / 15 ס״מ / חלק

לפני אחרי

קודקוד גבר - 500 שערות / 15 ס״מ / חלק

לפני אחרי

תיקון צלקת - 1200 שערות

לפני אחרי

תיקון מפרץ שפיץ - 200 שערות / 15 ס״מ / חלק

לפני אחרי

תיקון שביל רחב - שלב 1 / 400 שערות / 15 ס״מ / חלק

לפני אחרי

הושתלו 1200 שערות / שערה מסוג 15 ס״מ / חלק

לפני אחרי

תיקון שביל קדמי - 1200 שערות / 15 ס״מ / חלק

לפני אחרי

הושתלו 2400 שערות / 15 ס״מ / חלק

לפני אחרי
לפני אחרי
לפני אחרי
לפני אחרי
לפני אחרי
לפני אחרי
לפני אחרי
לפני אחרי
לפני אחרי
לפני אחרי
לפני אחרי

לקביעת פגישת ייעוץ חינם

לקביעת פגישת ייעוץ חינם

דילוג לתוכן